هنر عکاسی

نکاتی کاربردی در عکاسی مدلینگ
نکاتی کاربردی در عکاسی مدلینگ
عکاسی مدلینگ یکی از شاخه های عکاسی محسوب میشود . که در ان طرح های ارائه شده بدست طراحان ماهر به همراه  مدل عکسبرداری می شود. این شاخه از عکاسی بسیار جالب و پر محتوا  است .در این نوع شاخه از عکاسی که نوعی از عکاسی تبلیغاتی نیز محسوب می شود, برندهای مختلف پوشاک از مدل های معروف و مشهور برای تبلیغات برند خود استفاده میکنند. که خود عکاسی تبلیغاتی نوعی عکاسی مدلینگ نیز محسوب می شود. عکاسی مدلینگ در بیشتر وقت ها نیاز به تجهیزاتی  دارد.: رفلکتور , سافت باکس , فلش های چتری و ... همچنین عکاسی مادلینگ به لنزهای زوم در حدود 70 تا 210 نیز نیاز دارد.